ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
CCATS
NA
US HTS
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์

ข้อมูล PCN

SL65R

843946
PCN
845082
PCN

SL66T

844543
PCN
845663
PCN

SL67R

845081
PCN
845083
PCN

SL68T

845601
PCN
845606
PCN

SL6E9

848160
PCN
848582
PCN

SL6GS

848646
PCN
849950
PCN

SL6PM

850364
PCN
853444
PCN

SL6QP

850483
PCN
852333
PCN

SL6S9

851151
PCN
853454
PCN

SL6SR

851475
PCN
851575
PCN
851685
PCN