ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
CCATS
NA
US HTS
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์

ข้อมูล PCN

SL4WV

833103
PCN
838118
PCN

SL4X5

833132
PCN
833133
PCN
835528
PCN
837939
PCN
837940
PCN

SL5UT

837620
PCN

SL5UK

837749
PCN
837754
PCN

SL5VJ

837830
PCN
840518
PCN
841009
PCN

SL5VM

837833
PCN
838116
PCN

SL5UV

837889
PCN
837890
PCN
837893
PCN

SL5UM

838217
PCN
838222
PCN

SL67B

845374
PCN
849880
PCN

SL6BE

846386
PCN
846603
PCN
847269
PCN