ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
HOLD
CCATS
HOLD
US HTS
0099NO-HTS

ข้อมูล PCN

SL7DS

859150
PCN

SL7N8

862521
PCN