ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
CCATS
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
US HTS
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์

ข้อมูล PCN

SL6CL

847039
PCN
849923
PCN

SL6DF

847589
PCN
847783
PCN

SL6FK

848087
PCN
849922
PCN

SL6V9

852232
PCN
853785
PCN