ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
CCATS
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
US HTS
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์

ข้อมูล PCN

SL5Z7

839418
PCN
845233
PCN

SL5ZZ

842155
PCN
844384
PCN

SL6CH

847036
PCN
851628
PCN

SL6FG

848089
PCN
851046
PCN

SL6V6

852229
PCN
853940
PCN