ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.2
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL53U

833487
PCN

SL53C

833527
PCN

SL56P

833853
PCN

SL56Q

833854
PCN

SL55Q

833914
PCN

SL58K

834507
PCN