ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL7AE

857444
PCN
858927
PCN
858928
PCN

SL7BW

857914
PCN
857915
PCN
857916
PCN