ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL72Y

853884
PCN
855691
PCN
855692
PCN

SL73Q

854171
PCN
854413
PCN
854414
PCN