ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL72G

853883
PCN
854964
PCN
855690
PCN

SL73P

854170
PCN
854411
PCN
854412
PCN