ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SL9SG

884326
PCN
884604
PCN

SL9SP

884340
PCN

SL9U3

885187
PCN
887590
PCN

SL9U7

885242
PCN

SLA4E

888472
PCN