ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SL9S7

884351
PCN
884979
PCN

SL9ZF

887370
PCN
887658
PCN