ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SL9SA

884982
PCN

SL9TA

885033
PCN
887659
PCN
887660
PCN