ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
CCATS
NA
US HTS
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์

ข้อมูล PCN

SL92X

877425
PCN

SL92V

877429
PCN
882674
PCN

SL9L5

883398
PCN
884484
PCN