ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์

ข้อมูล PCN

SL8VP

876114
PCN
878609
PCN

SL8VT

876118
PCN

SL9EH

881984
PCN
883287
PCN

SL9K2

882800
PCN