ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SL8VR

876116
PCN
878612
PCN

SL8VV

876120
PCN

SL9JL

882784
PCN
883286
PCN

SL9JY

882796
PCN