ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SL9TY

885515
PCN
885773
PCN

SL9VS

885932
PCN
887661
PCN

SLABZ

890705
PCN
891424
PCN