ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SL9TW

885516
PCN
885774
PCN

SL9VT

885934
PCN
887662
PCN

SLAC2

890707
PCN
891425
PCN