ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.2
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL4P7

831082
PCN

SL4P3

831580
PCN
831586
PCN

SL52Y

833440
PCN
859275
PCN

SL6TG

851625
PCN

SL6TH

851626
PCN