ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.2
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL48E

828924
PCN

SL4AB

829153
PCN
829344
PCN

SL4E6

830326
PCN

SL4P9

831121
PCN

SL4NZ

831582
PCN
831588
PCN