ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL77S

855822
PCN
856043
PCN
856050
PCN

SL77U

855858
PCN
855860
PCN