ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL6W4

852183
PCN
852187
PCN

SL6VU

852236
PCN
859735
PCN

SL6V2

852525
PCN

SL6XG

852529
PCN
852531
PCN