ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.2
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL6SY

851324
PCN
851441
PCN

SL6RS

851411
PCN
851779
PCN

SL6VZ

852165
PCN
852177
PCN

SL6VS

852929
PCN
864943
PCN