ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.2
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL5XT

838168
PCN
841381
PCN

SL5XQ

838941
PCN
838948
PCN

SL635

841529
PCN
841533
PCN
841588
PCN
841938
PCN