ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.2
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SL8XW

877058
PCN

SL9L7

883549
PCN