ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL8BN

869025
PCN

SL8BP

869026
PCN

SL8LV

871727
PCN

SL8LP

871769
PCN