ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL7TY

871405
PCN
871668
PCN

SL8HD

871646
PCN
872470
PCN
875354
PCN

SL9BR

880682
PCN
883005
PCN