ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL7DN

859159
PCN
862400
PCN

SL7NX

862679
PCN
868133
PCN

SL7W3

865462
PCN

SL8HP

872503
PCN
873173
PCN