ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN/MDDS

SL7TX

871404
PCN | MDDS
871666
PCN

SL8HB

871639
PCN | MDDS
872460
PCN | MDDS
875351
PCN

SL98X

880683
PCN | MDDS