ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL7Q9

862775
PCN
863298
PCN

SL7RN

863297
PCN

SL7TS

863723
PCN
868132
PCN

SL7W2

865461
PCN
865474
PCN

SL8HN

871603
PCN
872501
PCN
873174
PCN