ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL7TW

871403
PCN
871663
PCN

SL8H9

871629
PCN
872457
PCN
875352
PCN

SL98W

880680
PCN
883003
PCN