ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
CCATS
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

865600
PCN | MDDS

SL7YM

865591
PCN

SNA

865599
PCN

SL7YN

865601
PCN | MDDS