ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN/MDDS

882815
PCN | MDDS
884130
PCN
884131
PCN | MDDS