ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

882814
PCN
882815
PCN
884130
PCN
884131
PCN
884132
PCN
884207
PCN
885195
PCN