ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
740.17B1
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SRN42

99CFF5
PCN
99CFXZ
PCN
99CFZ4
PCN