ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
740.17B1
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SRMBG

99C503
PCN
99C6TV
PCN
99C6VG
PCN

SRMBN

99C509
PCN
99C6TW
PCN
99C6VH
PCN