คอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์
ตัวเลือกสายเคเบิลสำรอง
สถานะ
Launched
วันที่วางจำหน่าย
Q1'23
การยุติการผลิตที่คาดไว้
2023
ประกาศ EOL
Friday, May 5, 2023
คำสั่งล่าสุด
Friday, June 30, 2023
รายการที่รวม
(1) – 255/235-mm splitter cable, connects server board CPU0 x4 MCIO 4A and 4B (VT) to HSBP x8 SlimSAS* SSD0-1 (VT)
(1) – 270/260-mm splitter cable, connects server board CPU0 x4 MCIO 4C and 4D (VT) to HSBP x8 SlimSAS SSD2-3 (VT)
(1) – 240/220-mm splitter cable, connects server board CPU1 x4 MCIO 3A and 3B (VT) to HSBP x8 SlimSAS SSD4-5 (VT)
(1) – 265/240-mm splitter cable, connects server board CPU1 x4 MCIO 3C and 3D (VT) to HSBP x8 SlimSAS SSD6-7 (VT)

ข้อมูลเสริม

รายละเอียด
Server Board MCIO to HSBP SlimSAS Cable Kit.
Used with M50FCP2UR208 to support (8) NVMe drives.