ตัวเลือกสายเคเบิล

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟคเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
ชุดสายเคเบิล RJ45 ไปยัง DB9 AXXRJ45DB92 Q1'09 Discontinued

ตัวเลือกแผงควบคุมแชสซี

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟคเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
แผงควบคุมมาตรฐาน AXXRACKFP Q2'06 Discontinued
แผงควบคุมภายในเครื่อง ASR1550LCP Q2'06 Discontinued
แผงควบคุมขนาดเล็ก ASR1550MINFP Q2'06 Discontinued
แผงควบคุมมาตรฐาน ASR1550FP Q2'06 Discontinued

ตัวเลือกแท่นรองรับไดร์ฟ

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟคเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
SAS Midplane พร้อม Integrated Server RAID FALSASMP แบบเลือกได้ Q2'06 Discontinued
SAS Midplane-2 พร้อม Integrated Server RAID FALSASMP2 แบบเลือกได้ Q2'06 Discontinued

ตัวเลือกไดร์ฟ Optical/Floppy

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟคเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
ไดร์ฟ DVD/CDR Slimline AXXDVDCDR Q1'06 Discontinued
ไดร์ฟ CD Slimline AXXSCD Q1'06 Discontinued
Slimline DVD-ROM AXXDVDROM Q1'06 Discontinued

ตัวเลือกระบบจ่ายไฟ

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟคเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
พาวเวอร์ซัพพลาย 650W ASR1550PS Q1'06 Discontinued

ตัวเลือกราง

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟคเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
Arm การจัดการสายเคเบิล AXXRACKARM2 Q1'09 Discontinued
ชุดรางขยายแบบไม่ใช้เครื่องมือ AXXHERAIL2 Q2'06 Discontinued
ขายึดถาวร AXXBRACKETS Q2'06 Discontinued
Arm การจัดการสายเคเบิล AXXRACKCARM Q1'06 Discontinued
ชุดรางแบบไม่ใช้เครื่องมือ AXXHERAIL Q1'06 Discontinued

ตัวเลือกการ์ด Riser

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟคเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
Full Height PCI-Express Riser ADWPCIEXPR Q2'06 Discontinued
Full Height PCI-X Riser ADWPCIXR Q2'06 Discontinued
การ์ด Riser ASR15XXLPRIS Q1'06 Discontinued