ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G167599
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SRLD0

99AV9X
PCN

SRMAT

99C46C
PCN