ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

อัปเดต BIOS [ACADL357] สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC X15 - LAPAC71G, LAPAC71H

ชุดไดรเวอร์สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC X15 - LAPAC71H และ LAPAC71G

เครื่องมือในตัวเฟิร์มแวร์ Intel® Aptio* V UEFI สําหรับแล็ปท็อป Intel® NUC

Intel® NUC Software Studio สําหรับแล็ปท็อปสําหรับเล่นเกม