ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
EAR99
CCATS
NA
US HTS
8544429090

ข้อมูล PCN

99AJF7
PCN
99AKCK
PCN