คอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์
Spare Cable Options
สถานะ
Launched
วันที่วางจำหน่าย
Q2'21
การยุติการผลิตที่คาดไว้
2026
รายการที่รวม
(1) 240/260 mm splitter cable, connects server board CPU0 x4 SlimSAS A and B (VT) to HSBP x8 SlimSAS SSD0-1 (VT)
(1) 330/310 mm splitter cable, connects server board CPU0 x4 SlimSAS C and D (VT) to HSBP x8 SlimSAS SSD2-3 (VT)
(1) 235/215 mm splitter cable, connects server board CPU1 x4 SlimSAS C and D (VT) to HSBP x8 SlimSAS SSD6-7 (VT)
(1) 370/390 mm splitter cable, connects server board CPU1 x4 SlimSAS A and B (VT) to HSBP x8 SlimSAS SSD4-5 (VT)

ข้อมูลเสริม

รายละเอียด
Cable for 2U M50CYP2UR208 system to enable PCIe NVMe storage.