ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A002U
CCATS
G157815L1
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN/MDDS

99A3TR
PCN | MDDS