ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G179048
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRKUA

99AG4N
PCN