ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
EAR99
CCATS
NA
US HTS
3926909985

ข้อมูล PCN/MDDS

99AF47