ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G167599
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRKNF

99AD0T
PCN | MDDS
99AFPF
PCN | MDDS
99AFVC
PCN | MDDS