ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G167599
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRKNS

99AD23
PCN | MDDS
99AFTZ
PCN | MDDS
99AFVW
PCN | MDDS