ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G167599
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRKP0

99AD2K
PCN | MDDS
99AFTV
PCN | MDDS
99AFVP
PCN | MDDS