ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G167599
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SRKNJ

99AD11
PCN
99AFTW
PCN
99AFVT
PCN