ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
740.17B1
US HTS
8471706000

ข้อมูล PCN/MDDS

99AGG3
PCN | MDDS
99AJ1G
PCN | MDDS