ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
4A994J
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SRL44

99AM5C
PCN