ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SRH58

999V8G
PCN

SRH5A

999V8M
PCN